A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet

A „Fogd a Kezem” Alapítvány 1991-ben alakult azért, hogy segítséget nyújtson azoknak az értelmi fejlődésükben mérsékelten vagy súlyosan akadályozott fiataloknak, akik nagykorúvá válva az oktatási rendszerből kikerültek. „Környezeti nevelés képekben” programjukkal egészen egyedi fejlesztést valósítanak meg.

A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet
A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet

Munkájuk célja a fiatalok kísérése azon a fejlődési úton, amely segíti őket ahhoz, hogy az emberi társadalom egészséges lelkületű, részben önálló, a mindennapi követelményekhez valamilyen szinten alkalmazkodni tudó tagjaivá váljanak. Pedagógiai felfogásukban ezért nem a fogyatékosság ténye kap hangsúlyt, hanem a fejlődésében akadályozott fiatalok emberi méltósága. Az emberi méltóságot pedig nem a társadalom, illetve annak tagjai adják, hanem az egyenlő mértékben a sajátja mindenkinek, értelmi, fizikai és szociális állapotától függetlenül. Küldetésük az, hogy bebizonyítsák, olyanok ők, mint bárki más.

A projekt célja a 9 hónap alatt a környezet- és természetvédelemi problémák megismerése, természetfotókon keresztül történő dokumentálása, továbbá a tapasztalatok szélesebb körű ismertetése általános iskolákban tartott bemutató órák, illetve záró konferencia előadásain keresztül, valamint az értelmi fogyatékos és ép értelmű fiatalok együttműködésében, együttgondolkodásában, együtt munkálkodásában rejlő lehetőségek bemutatása, hangsúlyozva a tolerancia, az elfogadás fontosságát.

A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet
A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet

Az elméleti és gyakorlati oktatás folyamata 4 hónap hosszan, heti 1 alkalommal történik. Az elméleti oktatás célja az értelmi fogyatékos és az ép értelmű fiatalok környezet- és természetvédelemmel, az életközösségek felépítésével, működésével kapcsolatos ismereteinek áttekintése, rendszerezése és bővítése játékos, interaktív módszerekkel, valamint a fotózás alapjainak megismerése. Az elméleti oktatás helyszíne a Fogd a Kezem Alapítvány oktatóterme. Az elméleti képzéseket terepen történő gyakorlati oktatás bővíti, színesíti, melynek keretében megépítésre került egy, a madarak megfigyelésre és fotózására alkalmas erdei leshely, mely lehetőséget biztosít a résztvevő fiatalok, és a későbbiek során más érdeklődök számára is közvetlen közelről, 3-4 méterről megfigyelni a madarak viselkedését, életmódját saját környezetükben, és e mozzanatok képi megörökítését.

Ezáltal a fiatalok megismerhetik lakó környezetük élővilágát, és tapasztalhatják, hogy miért fontos az állatok téli etetése, nyári itatása, és a róluk történő gondoskodás. A les építés közös munkafolyamatot tartalmaz, mely elősegíti a csapatban való együtt dolgozás érzésének kialakulását és fejlődését, segíti a fogyatékos és ép értelmű emberek közös együttműködését, és az egymás iránti tolerancia előmozdítását. A terepi programok során látogatást tesznek a bükkösdi Ökoparkban, ahol lehetőségük nyílik természet közeli élőhelyek megfigyelésére és a hazánkban honos nagyvadak megismerésére. A programon a fiatalokon kívül részt vesznek kísérőtanárok, akik terepen segítik a fiatalok nem formális ismeretszerzését.

A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet
A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet

A 4 hónapos elméleti és gyakorlati képzést egy köztes értékelés zárja, mely lehetőséget teremt a projektben résztvevő fiatalok és felnőtt segítőik számára az eddigi tapasztalatok, élmények megvitatására. Ezt követően egy 5 hónapos általános iskolák 4. – 5. osztályos diákjait érintő szemléltető interaktív előadás sorozatot tartanak a város 4 általános iskolájában melynek keretein belül a fiatalok az elméleti-gyakorlati képzéseken szerzett tapasztalataikat, elsajátított ismereteiket adják át a fiatalabb korosztály számára. A bemutató órák anyagának összeállítása, az előadás felépítése szintén közös munka, melybe mind az értelmi fogyatékos, mind az ép értelmű fiatalok aktív részvételére szükség van.

A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet
A pécsi csoda – fogyatékkal élő gyerekek és a természet

Az iskolalátogatások tapasztalatait, élményeit egy újabb köztes értékelés során osztják meg egymással a fiatalok és a projekt felnőtt résztvevői. Az iskolai figyelemfelkeltő előadások lezárásaképp, a program végén egy nyilvános záró konferenciát rendeznek, melyen civil szervezetek, iskolaigazgatók és biológia tanárok, ép értelmű és fogyatékos fiatalok és családjaik, barátaik megjelenésére várnak. A konferencián a résztvevő fiatalok és a projekt folyamán velük foglalkozó felnőttek mesélnek élményeikről, tapasztalataikról, újonnan tanult ismereteikről, melyek magukba foglalják a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos információkat, de nagy hangsúlyt kap a tolerancia, az elfogadás, az együttműködés megtapasztalásával kapcsolatos személyes élmények megosztása is. A rendezvény lehetőséget teremt a fiatalok által készített természetfotók kiállítás keretén belül történő bemutatására. A kerekasztal beszélgetések, a tapasztalatok megosztásának legfontosabb célja a környezet- és természetvédelem fontosságának hangsúlyozása mellett az értelmi fogyatékos és ép értelmű fiatalok együttműködésének lehetőségére felhívni a figyelmet, ösztönözve más szervezeteket, iskolákat hasonló együttműködések kezdeményezésére.

Vincze Gábor
Fotó: Vincze Gábor

Related Posts

HONEYBEAST ÉS MÁS SZTÁROK A CUKORBETEGEKÉRT

Szűrések, tanácsadások, kóstolók, gyerekprogramok és koncertek az Egy Csepp Világnapon. Ingyenes családi egészségnapot rendez az Egy Csepp Figyelem Alapítvány november 27-én, vasárnap 10 órától a…

Miért vezethet a gyermekkori fülgyulladás később elhízáshoz?

A középfülgyulladás gyakori betegség a gyermekek körében. A tudósok régóta tudják, hogy a gyermekeknél a visszatérő fülgyulladások hallásromláshoz vezethetnek, mely zavart okozhat a beszédfejlődésben. Az…

Átlépte a 7000. táborozó a Bátor Tábor kapuit!

Az alapítvány önkéntesei és munkatársai 14 éve dolgoznak azért, hogy sorsfordító, életre szóló élményeket nyújtsanak a daganatos és más krónikus betegséggel élő gyerekeknek és családjaiknak.…

BabaMama Expo és Gyerekvilág Élményhétvége

Van, amit nem lehet elég korán kezdeni! Ezen a hétvégén, november 14. és 16. között rendezik meg a 9. Babamama Expót és a Gyerekvilág Élményhétvégét…