Természetfotó és klímavédelmi fotópályázat

A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) klímavédelmi fotópályázatot hirdet.

Annus Norbert - Római fürdő
Annus Norbert – Római fürdő

Pályázni az alábbi témakörökben lehet

Harmóniában a természettel: ebbe a kategóriába olyan képeket várunk, amelyek bemutatják az érintetlen környezet szépségét, a vizek élővilágát (annak sokféleségét), a víz halmazállapotait (pl. hó, jég stb.), a víz élettani jelentőségét, a víz erejét (pl. árvíz, belvíz) vagy az ember vizekre és a vizek élővilágára gyakorolt pozitív hatását (együttélés szépsége).

Negatív lenyomat az élővilágon: ebbe a kategóriába olyan képeket várunk, amelyek az ember vizekre és a vizek élővilágára gyakorolt negatív hatását (pl. vízszennyezés, part menti illegális szemétlerakók, illegális halászat stb.) jelenítik meg.

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:
1. Harmóniában a természettel
2. Negatív lenyomat az élővilágon
3. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)
4. Junior mobil

A pályázat díjazása

A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Bayer Hungária Kft. (továbbiakban Rendező) által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló szakmai zsűri (továbbiakban Zsűri) végzi.

Ebben az évben is együtt értékeljük a hobbi- és a professzionális fotósokat. A Junior és a Junior mobil (14−18 év közötti fiatalok) kategóriában további könnyítésként bármilyen fotográfiai módszerrel előállított kép digitális változatát elfogadjuk, a különbség, hogy az előbbi digitális fényképezőgéppel, az utóbbi pedig mobiltelefonnal készüljön.

Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk. A kategóriák győztesei értékes, a fotózáshoz és/vagy telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban részesülnek, a Háborítatlan természet és a Lenyomat az élővilágon kategóriákban egyenként 150 000 Ft, míg a Junior és a Junior mobil kategóriákban egyenként 50 000 Ft értékben.

A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíjat is átadunk a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotójának 100 000 Ft értékben. A közönségszavazásról bővebb információ a „A pályázaton való részvétel módja” fejezetben olvasható. A http://www.facebook.com/bayerfotopalyazat oldalon szavazók között is egy értékes utalvány kerül kiosztásra 50 000 Ft értékben.
Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.

A képek megítélésénél a Zsűri számára elsőrendű szempont a Rendező szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása.

A Zsűri tagjai

Dr. Juhász Árpád geológus, a zsűri elnöke
Radisics Milán, a naturArt Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke
Kerekes M. István fotóművész, a legfiatalabb EFIAP/Platinum-tulajdonos
Zsila Sándor fotóművész, az MFSZ, a MAOE, a naturArt és a Nimród Fotóklub tagja, a Fényecset Fotóklub Egyesület elnöke
Kudász Gábor Arion fotóművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója

Pályázati és részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet minden hobbi- és hivatásos, Magyarországon élő és alkotó fotográfus.

Pályázni lehet digitális fényképezőgép által készített, eredetiből (RAW vagy JPG) kivágott, minimum 5 megapixel (2582×1936) felbontású digitális felvétellel, valamint Junior kategóriában mobiltelefonnal készült fényképekkel, melyek kicsinyített (1400×1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon. A pályázatra fénykép csak digitális formában nyújtható be!

Pályázni szerzőnként maximum 10 (tíz) darab, 2012. október 1-je után törvényileg hatályos Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a Pályázó.

Az első két kategóriánál, a pályázati képek utómunkájánál bizonyos korrekciók megengedettek.

A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett.

A kép aránya vágással megváltoztatható, akár több kép is felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).

Junior kategóriában a zsűri az egyedi ötletet, a látásmódot, a koncepciót és az újszerűséget díjazza. A mobiltelefonnal készült képek esetében nincs méretmeghatározás, a pályázat ezen szakaszában ebben a kategóriában szintén nézőképet várunk.

Fotósorozattal nem lehet pályázni.

Képfájl technikai feltételek

Fájltípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve.
Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel, eredeti arányának megtartásával kicsinyítve.

A pályázaton való részvétel módja

A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.

A bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu oldalon történő regisztráció és belépés után a Pályázóknak lehetőségük nyílik online feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepcióleírással együtt.

Koncepcióleírás: a Pályázók vállalják, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé egy-egy rövid, 3-4 mondatos leírást csatolnak, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a fenntarthatósághoz, és/vagy mire szeretnék felhívni a figyelmet.

A pályázati oldalon a regisztráció 2013. április 29-étől aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2013. június 4-én 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket.

Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük a Pályázókat, hogy lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést!

A zsűrizés többfordulós. A Zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát. A végső zsűrizés elé csak az előzsűrizett, a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan fotók kerülhetnek.

Nagyméretű képek feltöltése: az előzsűrizett, zsűrizésre beválogatott képek gazdáit 2013. június 5-én e-mailben kiértesítjük. A Pályázók vállalják, hogy amennyiben értesítést kapnak, a minőségi zsűrizés és a kiállítás létrehozása érdekében 2013. június 5−7. között a beválasztott képet az eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumban (eredeti digitális fájlnak megfelelő méretben) feltöltik a bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalra. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Pályázó automatikusan kizárásra kerül!

A Zsűri az előzsűrizett képekből 2013. június 12-én választja ki a nyertes, illetve a kiállításra szánt fotókat, zárt zsűrizésen.

A zsűrizés során 15 kép kiválasztásra kerül, melyek közül a közönség szavazás során ítéli oda a közönségdíjat a legjobbnak tartott munkának. (A 15 kép nem tartalmazza a 4 kategória nyertes képeit.) A közönségszavazás a http://www.facebook.com/bayerfotopalyazat hivatalos Facebook-oldalon kerül megrendezésre, 2013. június 14-én 0 órától 2013. június 22-én 24 óráig. A közönségszavazás módjáról további információ a bayerfotopalyazat.hu és a bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalon olvasható.

A nyertes képek, valamint a Zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt alkotások 2013. június 25-től Budapesten valódi kiállítás, országszerte több nagyvárosban pedig virtuális kiállítás keretein belül is megtekinthetőek lesznek.

Díjátadás

A Zsűri 2013. június 13-án tart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.

Az odaítélt díjakat a Zsűri 2013. június 25-én a kiállításmegnyitón osztja ki.

Az átadót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képek a fizikai formában létrejövő kiállítás mellett a pályázat weboldalán és augmented reality (kiterjesztett valóság) alkalmazáson keresztül is megtekinthetőek lesznek.

Szerzői és szomszédos jogok

Tekintettel arra, hogy a pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a Pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton részt vevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.

A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a képeket a fotoklikk.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.

A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu weboldalon, valamint a http://www.facebook.com/bayerfotopalyazat Facebook-oldalon, a mindenkori pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer − UNEP Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.

A Pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti fájlt be kell mutatnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.

A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadja. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A Pályázó beleegyezik, hogy részére a fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu a Bayer Hungária Kft. mindenkori pályázatához kapcsolódó hírlevelet küldjön, melyet igény esetén visszaigazoló e-mailben lemondhat.

A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a 2Republic BTL Reklámügynökség alkalmazottai, valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

Related Posts

Páratlan összefogás a Balaton-felvidék természeti kincseiért

Indul a „Sokszínű Balaton-felvidék” fotópályázat „Sokszínű Balaton-felvidék – Theodora különdíj” címmel közös fotópályázatot hirdet az ország egyik legrangosabb természetfotó-pályázata, a Varázslatos Magyarország és a kékkúti…

Ismét látható Máté Bence természetfotós kültéri kiállítása

Hatalmas méretű, ultramodern paravánok csempészik be a jelenkor természeti csodáit Székesfehérvár főterére. 333 négyzetméter üvegfelületen 623 olyan fotót csodálhatunk meg, amelyek több száz nemzetközi versenyen…

Máté Bence természetfotóssal beszélgetett podcastjában Áder János

A természetfotózásról és természeti értékeinkről beszélgetett Máté Bence természetfotóssal Áder János köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett adásában. Máté Bencét már 17 évesen…

Kihirdették a 39. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait

Kihirdették a 39. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait; a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett pályázat legjobb munkáiból a tervek szerint szabadtéri kiállítás nyílik és évkönyv is…