Tradíció – Néprajzi Gyűjtő Pályázat

A Magyar Néprajzi Társaság 2013. február 20-án útjára indítja pályázatát fő partnerével, a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival. Egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával.

Tradíció - Néprajzi Gyűjtő Pályázat
Tradíció – Néprajzi Gyűjtő Pályázat

A Magyar Néprajzi Társaság (MNT) a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye (1889). A Társaság Önkéntes Gyűjtőket tömörítő szakosztálya nagy múltra tekint vissza. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában is működő önkéntes gyűjtőmozgalomban bukkant fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá.

A Szakosztály 2012-ben „Tradíció” pályázatot alapított, hogy az utánpótlásról gondoskodjék. A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számítanak, ennek érdekében a Kárpát-medence külhoni magyarjai körébe is közvetítik a felhívást. Figyelmük a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. Fő céljuk a gyűjtések további tudományos és szakmai vérkeringésbe juttatása. A Pályázat feladata az önkéntes és hivatásos gyűjtők munkájának ösztönzése, eredményeik felszínre hozása, egyének és közösségek aktivizálása a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásában, gyűjtésében, mentésében, megismertetésében. A pályázat végső célja, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók összegyűjtése és a legjobb pályaművek szakmai díjakkal való elismerése, az Etnológia Adattárban való elhelyezése, és ilyen módon a további kutatások elősegítése.

A pályázók köre

A pályázat néhány újítást vezet be: a pedagógusoknak külön témakiírás készült a Köznevelési törvény és a NAT szellemében, valamint kialakították a gyűjtőpályázat gyermekszekcióját, továbbá az önkéntesen gyűjtő néprajzosokat és a közművelődés keretében gyűjtő köröket is bevonjuk a célcsoportba. Különösen az elmúlt öt-tíz évben végzett néprajz szakos hallgatók tanulmányaira és szakdolgozatuk pályázaton való részvételére számítanak.

A pályázat témakörei:

 1. Néprajzoktatás és gyűjtőszakkörök – téma. a. altéma/ gyakorló pedagógusoknak és b. altéma / szakkörvezetőknek, közművelődési szakembereknek
 2. Emlékezünk
 3. “Szülőföldünk értékei”
 4. Táplálkozás és családi élet
 5. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás
 6. Viselet- és babakészítés
 7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok
 8. Szokások, hiedelmek, vallásosság
 9. Közösségek régen és ma
 10. Népköltészet
 11. Szabadon választott
 12. Gyűjtők és gyűjtemények

A beérkező pályaművek kategorizálásának szempontjai

 1. Gyűjtési dokumentáció és gyűjtött anyag (hangzó, szöveges, képi).
 2. A gyűjtésekre épülő feldolgozások
 3. Gyűjtött anyagból készített szakmai tanulmányok és szaktudományos érvényű elemzések.

Cél a még tetten érhető tradicionális elemek, a jelenünkben kulturálisan is megnyilvánuló és új kulturális folyamatok, formák és funkciók, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, eredeti anyagok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és revival jelenségek mintavételi és tudományos igényű dokumentálása, szakmai, muzeológiai, közművelődési, oktatási, média terekbe történő bevonása. Az eredeti gyűjtések azért támogatandók különösen, mert dokumentációik alapján tanulmányok, publikálásra alkalmas anyagok készíthetők a későbbiekben is.

Tudnivalók

A pályázat jeligés. A pályázati űrlappal és az adatfelhasználásra vonatkozó jogi nyilatkozattal együtt a pályamű benyújtása elektronikus és papírformátumban történik.

A benyújtási határidő: 2013 április 30.

A pályázatok postai úton és elektronikusan az MNT titkárságára benyújtandók: gyujtoszakosztaly@gmail.com Néprajzi Múzeum, 1055. Budapest, V. ker Kossuth tér 12.

A pályázati idő alatt online felületek (csoport, honlap, közösségi portál) segítik a pályázókat. A beérkező pályaműveket az MNT szakmai közössége és felkért szakemberek értékelik. A legjobb pályaműveket díjazzuk. A pályázati jelentkezési lap elérhető a Magyar Néprajzi Társaság honlapján: neprajzitarsasag.hu

További információ:
Paál Zsuzsanna:
+36 30 5220571
gyujtoszakosztaly@gmail.com

Fotó: wikipédia

Related Posts

Adventi virágkötészeti kiállítás és vásár a Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum Adventi virágkötészeti kiállítással és vásárral várja az érdeklődőket november 22-től, és különleges tárlatvezetéseket is élvezhetünk.

Erdélyen innen – Alföldön túl – Kiállítás a Néprajzi Múzeumban

Erdélyen innen – Alföldön túl. A Fekete-Körös völgye a századfordulón  – 2013. november 8. – 2014. március 16. között a Néprajzi Múzeumban.

”Én voltam a gyalogfilmes” – Keszi Kovács László kiállítás

2013. március 5. 16.30-kor különleges emlékkiállítás nyílik a Néprajzi Múzeumban, amely március 5 és szeptember 1 között lesz látogatható és Keszi Kovács Lászlónak állít emléket.

Világvége? – a maják szerint igen

Manapság minden napra jut egy katasztrófa, vagy világvége jóslat. Eddig még mindegyiket túléltük. Ebből a világvége-áradatból egy mégis kiemelkedik, sőt évek óta tartja magát. Ezért…